Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > Member List

This is the complete list of members for Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >, including all inherited members.

getBlockSize() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
getCurrentUpdate() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
getCurSubspaceDim() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline]
getNativeResiduals(std::vector< MagnitudeType > *norms) const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline]
Belos::Iteration::getNativeResiduals(std::vector< typename Teuchos::ScalarTraits< ScalarType >::magnitudeType > *norms) const =0Belos::Iteration< ScalarType, MV, OP > [pure virtual]
getNumIters() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
getNumRecycledBlocks() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline]
getPrevSubspaceDim() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline]
getProblem() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
getState() const Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline]
initialize(PCPGIterState< ScalarType, MV > newstate)Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
initialize()Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
isInitialized()Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
iterate()Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [virtual]
Iteration()Belos::Iteration< ScalarType, MV, OP > [inline]
Iteration(const Teuchos::RCP< LinearProblem< ScalarType, MV, OP > > &problem, const Teuchos::RCP< OutputManager< ScalarType > > &printer, const Teuchos::RCP< StatusTest< ScalarType, MV, OP > > &tester, const Teuchos::RCP< MatOrthoManager< ScalarType, MV, OP > > &ortho, Teuchos::ParameterList &params)Belos::Iteration< ScalarType, MV, OP >
MagnitudeType typedefBelos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
MVT typedefBelos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
OPT typedefBelos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
PCPGIter(const Teuchos::RCP< LinearProblem< ScalarType, MV, OP > > &problem, const Teuchos::RCP< OutputManager< ScalarType > > &printer, const Teuchos::RCP< StatusTest< ScalarType, MV, OP > > &tester, const Teuchos::RCP< MatOrthoManager< ScalarType, MV, OP > > &ortho, Teuchos::ParameterList &params)Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
resetNumIters(int iter=0)Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
resetState()Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
SCT typedefBelos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
setBlockSize(int blockSize)Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
setSize(int savedBlocks)Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP >
~Iteration()Belos::Iteration< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]
~PCPGIter()Belos::PCPGIter< ScalarType, MV, OP > [inline, virtual]


Generated on Tue Jul 13 09:27:04 2010 for Belos by  doxygen 1.4.7